Inventar på gården Nordre Gran på Furuset.

Det er bevart noe inventar fra Gården Nordre Gran på Furuset og det lå i underbruket når det skulle rives i 1978 ved utbyggingen av E6 og den nye Furuset-byen. Noe ble reddet ut selv om eieren (min mor) da var på flerårig utenlandsreise og her ser dere bilder av det.

Stol i Rokokkostil eller såkalt bonderokokko laget på en av gårdene i Østre Aker. Cirka år 1800 (anslått).

Det var 6 slike stoler med tilhørende bord på Nordre Gran går men kun to stoler er bevart. Det er såkalt bonde-rokokko stil og de er antagelig laget i Østre Aker enten på denne gården eller en av nabogårdene. Det er rokokko stil og det var en stil som i Europa varte fra 1720-1780 mens i Norge var den en del tiår senere fra 1750 – 1810. Den ene har perlemorsbroderi og den andre en rosenkrans-broderi. Man antar at broderiene kan ha kommet på noe senere kanskje et stykke ut på 1800-tallet. De er i privat eie i familien.

Stolrygg med rokokko mønster
Stolryggene er typisk rokokko stil med de typisk asymmetriske mønstre.
Stolrygg nær på med skjellmønster
Stolryggens topp avsluttes med et assymetrisk skjellmønster som var typisk for rokokko-stilen
Stol bakside
Stol fra baksiden. Merk trenaglene som holder stolen sammen.
Rosebroderi
En av stolene har et rosebroderi. Det er antagelig kommet på et par tiår minst etter at stolen var ny rundt år 1800.
Rosebroderi lenger fra
Rosebroderiet er noe skadet. Er lagt på noen tiår etter at stolen var ny rundt 1800.
Perlemorsbroderi
Den andre stolen har et stilisert perlemorsbroderi som antagelig er noe eldre og kanskje så gammelt som stolen dvs cirka år 1800
Perlemorsbroderi når på
Perlemorsbroderi nærbilde. Kanskje fra stolens opprinnelse cirka år 1800
Perlemorsbroderi stolsete
Perlemorsbroderi cirka år 1800 eller fra da stolen var ny.
Kaffekanne 1
Kaffekanne fra Nordre Gran gård. Laget på gården eller en av nabogårdene. Cirka år 1800 (anslått)
Kaffekanne 2
Kaffekanne Nordre Gran gård cirka 1800
Kaffekanne underside
Som man ser er kannen håndlaget og har klinket bunn. Håndtaket er i jern og er satt på senere. Man antar at kannen er fra cirka år 1800.
Kaffekanne innside
Innsiden ser ut til å ha vært fortinnet eller belagt med tinn.

Folkene på Nordre Gran har flyttet til underbruket og det er 1920

Ta en titt inn og se hvordan de hadde det på underbruket tvers over Strømsveien når de flytter dit etter 1920.

Det er Lars Larsen Gran og Lava Jensen Gran som antagelig er en slektning som mistet foreldrene som ung på en av nabogårdene og som fikk flyttet til Nordre Gran gård til sin tante og onkler. Nå er det bare Lars og Lava igjen av slekten og kun en hushjelp som bor i huset og nå er det Vesle Gran de bor på og det er et underbruk av Nordre Gran gård. Vi får en liten titt inn i stua og ser de tre.

Etterpå kommer de ut på trammen og Lars har tatt på seg det vi kaller en skalk eller en bowler-hatt. 6-7 år etterpå er de døde og en slektning tar over underbruket.

Her inne på underbruket Vesle Gran og fra venstre ser vi Lars Larsen Gran f 1836 i midten hushjelpen Josefine Løftingsmo og til høyre Lava Jensen Gran som er en slektning av Lars?
Nå er det 1920 og de har flyttet inn i underbruket på oversiden av Strømsveien. På trappa står Lava og Lars og en hushjelp og en ukjent mann. Groruddalen hadde da bare vel 50.000 innbyggere (anslått) og på Furuset bodde det noen hundre mennesker. Det var stort sett gårdsbruk og noen få villaer. (Gården ville i dag i 2020 ligget oppe i lufta over E6 ved Moskeen på Furuset.)
Her i 1920 til venstre Lava Jensen Gran og i midten ukjent mann og så hushjelpen antagelig Josefine Løftingsmo fra Hamar og så lengst til høyre huseieren Lars Larsen Gran f. 1836 i Aker. (Utsikten lengst til høyre på bildet er opp mot dagens Høybråten kirke)

Se folketellingen 1910 for navnene på folkene over her.

Hovedbruket på nedsiden av Strømsveien var nå i 1920 solgt ut av familien og det ville i dag ha ligget på plenen mellom E6 og der veien Gransdalen tar av fra E6 ved Moskeen på Furuset. Gården ble revet i 1978 og tomten ble til Gransdalen borettslag.

Nordre Gran gård på Furuset – Folkene på gården i 1902

I 1902 finner vi Hans Larsen Gran født 1826 og Lars Larsen Gran født 1836 samt adoptivbarnet Lava Jensen Gran og to tjenestefolk på gården. Hun lengst til høyre på bildet kan være tjenestekvinnen Eli Olsdatter fra Eidskog født 1840 jfr Folketellingen 1900.
Den yngste av brødrene Lars Larsen Gran er oppført i folketellingen av 1900 som husbonde og eier mens den eldre broren Hans Larsen Gran er oppført som losjerende. Så da kan vi bare spekulere på hvorfor eldstemann ikke fikk arve som sedvanen var i odelsretten.

Her er gården og folkene i 1902
Fra venstre Hans Larsen Gran f 1826 så to damer i familien sittende, deretter Lars Larsen Gran f 1836 og lengst til høyre to tjenestefolk hvorav hun lengst til høyre er Eli Olsdatter fra Eidskog f 1840.
Så ser vi dem alle her i fra 1902.
Fra venstre en tjenestejente, Hans Larsen Gran f 1826, broren Lars Larsen Gran f 1836, så en adoptivdatter fra Lindeberg gård, Lava Jensen Gran og foran henne den lille niesen til Hans og Lars, Ruth født 1898. Så videre Janna, Ruths mor og datter til en av søstrene til Hans og Lars som ikke er med på bildet, min tippoldemor Marthe Marie Larsdatter Gran og lengst til høyre en ukjent kvinne.

Her en link til folketellingen for 1910 og hvem som bodde på Nordre Gran gård da.


Nordre Gran gård – Historikk

Gårdsnummer 110 Bruksnummer 1.
Gårdsnavnet i gammelnorsk form «Gron» er trenavnet gran.

Gården omtales ikke i middelalderen men først i lensregnskap i 1577-1578.

Opplysninger om eiendomsforhold får man først i 1617 da Gran gård sies å være «kanikkegods», skylden var 1 fj. mel.

Gården må i senmiddelalderen har tilhørt «St Laurentii og Hovins Canoni» (kirkelig gods) og må være identisk med den gård som Kongen overdro til Peder Schumacher, greve av Griffenfeld ved skjøte av 29 november 1673.

Etter Griffenfeldts fall i 1676 ble eiendommen inndratt til Kronen og i 1678 overdratt til Ulrik Fredrik Gyldenløve.

Så fulgte en rekke eiendomsoverdragelser blant overklassen i Christiania frem til min tipptippoldefar Even Christopherssøn Stovner kjøpte den 1 april 1785.

Når Even dør i 1789 så deles gården mellom Evens enke Kirstine Larsdatter og hennes barn Lars og Christopher Evenssønner og Marie Evensdatter. Etter hvert kjøper Lars Evenssøn Gran ut sine søsken og blir eneeier 27 april 1810. Lars Evenssøn fra Stovner er min tippoldefar.

Ved Lars Evenssøns død i og i skjøte av 14 september 1840 blir 1/3 av gården Bnr 1 utlagt til enken etter Lars, Ingeborg Marie Larsdatter født på Høybråten gård. De resterende 2/3 ble kjøpt av Andreas Svennssøn Mørch i auksjonsskjøte av 4. mai 1843 og denne delen ble delt i flere bruk Bnr 2-4.

Ingeborg Marie Larsdatter skjøtet en mindre del av sin part Bnr 5 til svigersønnen Ole Jensen 16 desember 1857 (Se fotoserie 1)

Resten av hovedbølet ble av hennes dødsbo overdratt til sønnen, Lars Larsen Gran ved skjøte av 1. august 1874.

De senere eiere var:
Gurine Solberg 1913, S. Tønseth 1915, Paul Østraat 1920, Anton Sinober 1921, Alfred Jensen 1921, Erik Mikkelsen 1922, Ole Røkke 1924, Fridtjof H. Lødrup 1937, A. Samuelsen og Arne G. Pedersen 1941. Ekspropriert av Oslo kommune og revet i 1978.

(Kilde for eiendomsopplysninger og historikk: Akersgårder Hovedbølenes eierrekker av Aker Sogneselskap Grøndahl & Sønn Botrykkeri 1947)

Fotoserie 1. Kjøpekontrakt av mindre del av Bnr 5 til svigersønnen til Ingeborg Marie Larsdatter, Ole Jensen 16 desember 1857. Skjøte av 1857.

Skyldnerbrev/kjøpekontrakt 1857 s1
Skyldnerbrev/kjøpekontrakt 1857 s2
Skjøte Nordre Gran 1857 side 1
Skjøte Nordre Gran 1857 side 2
Skjøte Nordre Gran 1857 Side 3