Nordre Gran gård på Furuset

Nordre Gran gård på Furuset i 1902 – Fra venstre Hans Larsen Gran, to ukjente damer, Lars Larsen Gran og to tjenestejenter.

1. Nordre Gran Gård – Historikk

(Gården ville i 2020 ha ligget tett inntil E6 ved der Gransdalen tar av ved Moskeen på Furuset, men den ble revet i 1978)
Les mer om gårdens historikk og se på skjøter og kjøpekontrakter.

2. Nordre Gran Gård – Folkene på gården i 1902.

Her er folkene på gården i 1902 – Les mer om dem (trykk på bildet)

3. Folkene på Nordre Gran har flyttet til underbruket på oversiden av Strømsveien og det er 1920.

Ta en titt inn og hils på Lava og Lars og hushjelpen Josefine og se hvordan de hadde det på underbruket på oversiden av Strømsveien i 1920.

Her står de Lava Jensen Gran, ukjent mann, hushjelpen Josefine og huseieren med bowlerhatt, Lars Larsen Gran født 1836 og det er 1920. Landskapet til høyre for huset er opp mot dagens Høybråten kirke.

4. Inventar på gården


Her litt om Nordre Gran gård på Lokalhistoriewiki.