Inventar på gården Nordre Gran på Furuset.

Det er bevart noe inventar fra Gården Nordre Gran på Furuset og det lå i underbruket når det skulle rives i 1978 ved utbyggingen av E6 og den nye Furuset-byen. Noe ble reddet ut selv om eieren (min mor) da var på flerårig utenlandsreise og her ser dere bilder av det.

Stol i Rokokkostil eller såkalt bonderokokko laget på en av gårdene i Østre Aker. Cirka år 1800 (anslått).

Det var 6 slike stoler med tilhørende bord på Nordre Gran går men kun to stoler er bevart. Det er såkalt bonde-rokokko stil og de er antagelig laget i Østre Aker enten på denne gården eller en av nabogårdene. Det er rokokko stil og det var en stil som i Europa varte fra 1720-1780 mens i Norge var den en del tiår senere fra 1750 – 1810. Den ene har perlemorsbroderi og den andre en rosenkrans-broderi. Man antar at broderiene kan ha kommet på noe senere kanskje et stykke ut på 1800-tallet. De er i privat eie i familien.

Stolrygg med rokokko mønster
Stolryggene er typisk rokokko stil med de typisk asymmetriske mønstre.
Stolrygg nær på med skjellmønster
Stolryggens topp avsluttes med et assymetrisk skjellmønster som var typisk for rokokko-stilen
Stol bakside
Stol fra baksiden. Merk trenaglene som holder stolen sammen.
Rosebroderi
En av stolene har et rosebroderi. Det er antagelig kommet på et par tiår minst etter at stolen var ny rundt år 1800.
Rosebroderi lenger fra
Rosebroderiet er noe skadet. Er lagt på noen tiår etter at stolen var ny rundt 1800.
Perlemorsbroderi
Den andre stolen har et stilisert perlemorsbroderi som antagelig er noe eldre og kanskje så gammelt som stolen dvs cirka år 1800
Perlemorsbroderi når på
Perlemorsbroderi nærbilde. Kanskje fra stolens opprinnelse cirka år 1800
Perlemorsbroderi stolsete
Perlemorsbroderi cirka år 1800 eller fra da stolen var ny.
Kaffekanne 1
Kaffekanne fra Nordre Gran gård. Laget på gården eller en av nabogårdene. Cirka år 1800 (anslått)
Kaffekanne 2
Kaffekanne Nordre Gran gård cirka 1800
Kaffekanne underside
Som man ser er kannen håndlaget og har klinket bunn. Håndtaket er i jern og er satt på senere. Man antar at kannen er fra cirka år 1800.
Kaffekanne innside
Innsiden ser ut til å ha vært fortinnet eller belagt med tinn.