Mitt familietre

Statistikk

Personer

Totalt antall personer 128
Mannlige personer 77
Kvinnelige personer 51
Personer med ukjent kjønn 0
Personhendelser 230

Familier

Totalt antall familier 110
Gifte familier 24
Skilte familier 0
Familiehendelser 24

Tider og datoer

Tidligste dato BEF 01.01.1529
Seneste dato 09.10.2014

Statistiske diagrammer

Alder ved død

Alder ved død

Alder ved dåp

Alder ved dåp

Alder ved vielse

Alder ved vielse

Foreldres alder ved barnas fødsel

Foreldres alder ved barnas fødsel

Barns alder ved foreldres død

Barns alder ved foreldres død

Persons alder ved partners død

Persons alder ved partners død

Tid mellom vielse og barnefødsel

Tid mellom vielse og barnefødsel

Fordeling av etternavn

Fordeling av etternavn

Fordeling av fornavn

Fordeling av fornavn

Tittelfordeling

Tittelfordeling

Fødselsår

Fødselsår

Dåpsår

Dåpsår

Dødsår

Dødsår

Begravelsesår

Begravelsesår

Fødselsmåned

Fødselsmåned

Dødsmåned

Dødsmåned

Vielsesmåned

Vielsesmåned

Barn per familie

Barn per familie

Fødested

Fødested

Fødeland

Fødeland

Dåpssted

Dåpssted

Land for dåp

Land for dåp

Dødssted

Dødssted

Dødsland

Dødsland

Sted for begravelse

Sted for begravelse

Land for begravelse

Land for begravelse

Vielsessted

Vielsessted

Vielsesland

Vielsesland

Kjønn

Kjønn

Hendelses- eller opplysningstyper

Hendelses- eller opplysningstyper