Nordre Gran gård – Historikk

Gårdsnummer 110 Bruksnummer 1.
Gårdsnavnet i gammelnorsk form «Gron» er trenavnet gran.

Gården omtales ikke i middelalderen men først i lensregnskap i 1577-1578.

Opplysninger om eiendomsforhold får man først i 1617 da Gran gård sies å være «kanikkegods», skylden var 1 fj. mel.

Gården må i senmiddelalderen har tilhørt «St Laurentii og Hovins Canoni» (kirkelig gods) og må være identisk med den gård som Kongen overdro til Peder Schumacher, greve av Griffenfeld ved skjøte av 29 november 1673.

Etter Griffenfeldts fall i 1676 ble eiendommen inndratt til Kronen og i 1678 overdratt til Ulrik Fredrik Gyldenløve.

Så fulgte en rekke eiendomsoverdragelser blant overklassen i Christiania frem til min tipptippoldefar Even Christopherssøn Stovner kjøpte den 1 april 1785.

Når Even dør i 1789 så deles gården mellom Evens enke Kirstine Larsdatter og hennes barn Lars og Christopher Evenssønner og Marie Evensdatter. Etter hvert kjøper Lars Evenssøn Gran ut sine søsken og blir eneeier 27 april 1810. Lars Evenssøn fra Stovner er min tippoldefar.

Ved Lars Evenssøns død i og i skjøte av 14 september 1840 blir 1/3 av gården Bnr 1 utlagt til enken etter Lars, Ingeborg Marie Larsdatter født på Høybråten gård. De resterende 2/3 ble kjøpt av Andreas Svennssøn Mørch i auksjonsskjøte av 4. mai 1843 og denne delen ble delt i flere bruk Bnr 2-4.

Ingeborg Marie Larsdatter skjøtet en mindre del av sin part Bnr 5 til svigersønnen Ole Jensen 16 desember 1857 (Se fotoserie 1)

Resten av hovedbølet ble av hennes dødsbo overdratt til sønnen, Lars Larsen Gran ved skjøte av 1. august 1874.

De senere eiere var:
Gurine Solberg 1913, S. Tønseth 1915, Paul Østraat 1920, Anton Sinober 1921, Alfred Jensen 1921, Erik Mikkelsen 1922, Ole Røkke 1924, Fridtjof H. Lødrup 1937, A. Samuelsen og Arne G. Pedersen 1941. Ekspropriert av Oslo kommune og revet i 1978.

(Kilde for eiendomsopplysninger og historikk: Akersgårder Hovedbølenes eierrekker av Aker Sogneselskap Grøndahl & Sønn Botrykkeri 1947)

Fotoserie 1. Kjøpekontrakt av mindre del av Bnr 5 til svigersønnen til Ingeborg Marie Larsdatter, Ole Jensen 16 desember 1857. Skjøte av 1857.

Skyldnerbrev/kjøpekontrakt 1857 s1
Skyldnerbrev/kjøpekontrakt 1857 s2
Skjøte Nordre Gran 1857 side 1
Skjøte Nordre Gran 1857 side 2
Skjøte Nordre Gran 1857 Side 3

Skrevet av

Øyvind

Sanger, musiker og IT-konsulent.