Nordre Gran gård på Furuset – Folkene på gården i 1902

I 1902 finner vi Hans Larsen Gran født 1826 og Lars Larsen Gran født 1836 samt adoptivbarnet Lava Jensen Gran og to tjenestefolk på gården. Hun lengst til høyre på bildet kan være tjenestekvinnen Eli Olsdatter fra Eidskog født 1840 jfr Folketellingen 1900.
Den yngste av brødrene Lars Larsen Gran er oppført i folketellingen av 1900 som husbonde og eier mens den eldre broren Hans Larsen Gran er oppført som losjerende. Så da kan vi bare spekulere på hvorfor eldstemann ikke fikk arve som sedvanen var i odelsretten.

Her er gården og folkene i 1902
Fra venstre Hans Larsen Gran f 1826 så to damer i familien sittende, deretter Lars Larsen Gran f 1836 og lengst til høyre to tjenestefolk hvorav hun lengst til høyre er Eli Olsdatter fra Eidskog f 1840.
Så ser vi dem alle her i fra 1902.
Fra venstre en tjenestejente, Hans Larsen Gran f 1826, broren Lars Larsen Gran f 1836, så en adoptivdatter fra Lindeberg gård, Lava Jensen Gran og foran henne den lille niesen til Hans og Lars, Ruth født 1898. Så videre Janna, Ruths mor og datter til en av søstrene til Hans og Lars som ikke er med på bildet, min tippoldemor Marthe Marie Larsdatter Gran og lengst til høyre en ukjent kvinne.

Her en link til folketellingen for 1910 og hvem som bodde på Nordre Gran gård da.


Skrevet av

Øyvind

Sanger, musiker og IT-konsulent.