Folkene på Nordre Gran har flyttet til underbruket og det er 1920

Ta en titt inn og se hvordan de hadde det på underbruket tvers over Strømsveien når de flytter dit etter 1920.

Det er Lars Larsen Gran og Lava Jensen Gran som antagelig er en slektning som mistet foreldrene som ung på en av nabogårdene og som fikk flyttet til Nordre Gran gård til sin tante og onkler. Nå er det bare Lars og Lava igjen av slekten og kun en hushjelp som bor i huset og nå er det Vesle Gran de bor på og det er et underbruk av Nordre Gran gård. Vi får en liten titt inn i stua og ser de tre.

Etterpå kommer de ut på trammen og Lars har tatt på seg det vi kaller en skalk eller en bowler-hatt. 6-7 år etterpå er de døde og en slektning tar over underbruket.

Her inne på underbruket Vesle Gran og fra venstre ser vi Lars Larsen Gran f 1836 i midten hushjelpen Josefine Løftingsmo og til høyre Lava Jensen Gran som er en slektning av Lars?
Nå er det 1920 og de har flyttet inn i underbruket på oversiden av Strømsveien. På trappa står Lava og Lars og en hushjelp og en ukjent mann. Groruddalen hadde da bare vel 50.000 innbyggere (anslått) og på Furuset bodde det noen hundre mennesker. Det var stort sett gårdsbruk og noen få villaer. (Gården ville i dag i 2020 ligget oppe i lufta over E6 ved Moskeen på Furuset.)
Her i 1920 til venstre Lava Jensen Gran og i midten ukjent mann og så hushjelpen antagelig Josefine Løftingsmo fra Hamar og så lengst til høyre huseieren Lars Larsen Gran f. 1836 i Aker. (Utsikten lengst til høyre på bildet er opp mot dagens Høybråten kirke)

Se folketellingen 1910 for navnene på folkene over her.

Hovedbruket på nedsiden av Strømsveien var nå i 1920 solgt ut av familien og det ville i dag ha ligget på plenen mellom E6 og der veien Gransdalen tar av fra E6 ved Moskeen på Furuset. Gården ble revet i 1978 og tomten ble til Gransdalen borettslag.

Skrevet av

Øyvind

Sanger, musiker og IT-konsulent.